• HAARLEM - Centrum
  • grote exclusieve collecties
  • unieke oogmeting op 1/100ste
  • online afspreken
  • uitgebreide webshop

QUOTATION MARKS 2023

Joost Swarte ontwerpt twee nieuwe brillen voor LUKX.

Tekenaar en ontwerper Joost Swarte heeft in samenwerking met LUKX Optiekspecialisten twee nieuwe brillen gecreëerd. Dit vormt een eerbetoon aan het 10-jarig jubileum van zijn eerste iconische "Quotation Marks" montuur. De nieuwe modellen, genaamd "Quotation Marks 2" en "Quotation Marks 3," behouden de vertrouwde pasvorm en zijn verkrijgbaar als gewone bril en zonnebril in drie kleuren. Elke montuur is beperkt tot 100 stuks, genummerd en de eerste 200 kopers ontvangen een zeefdruk van Joost Swarte en een handgemaakt etui van PUC. Houd de website en sociale media van LUKX in de gaten voor meer informatie over de aankomende lancering. Onderaan deze pagina kun je pre-orderen.

 

HOUD MIJ OP DE HOOGTE

We gebruiken uw mailadres alleen om u op de hoogte te brengen.


Joost Swarte designs two new glasses for LUKX.

Artist and designer Joost Swarte, in collaboration with LUKX Optiekspecialisten, has created two new glasses. This serves as a tribute to the 10th anniversary of his first iconic "Quotation Marks" frame. The new models, named "Quotation Marks 2" and "Quotation Marks 3," maintain the familiar fit and are available as regular eyeglasses and sunglasses in three colors. Each frame is limited to 100 pieces, numbered, and the first 200 buyers will receive a silkscreen print by Joost Swarte and a handmade case from PUC. Keep an eye on LUKX's website and social media for more information about the upcoming launch. You can pre-order at the bottom of this page.

 

KEEP ME POSTED

We only use this email address to keep you informed

"Ik wilde een literaire bril ontwerpen. Scherp zien is belangrijk, maar kan er een bril bestaan die de verbeelding op gang brengt?
 
Ons alfabet telt 26 letters en een heleboel leestekens, waaronder de aanhalingstekens. Als een tekst tussen aanhalingstekens staat, lezen we een citaat: een tekst die bij een ander vandaan komt. Ik heb op mijn bril de aanhalingstekens links en rechts naast de glazen geplaatst. Waarmee gezegd wil zijn dat wat we zien mogelijk een citaat van een ander is. Het nodigt de drager van de bril uit om datgene wat hij of zij ziet te bekijken met andere ogen.
 
Aanhalingstekens kunnen nog iets anders aangeven: het woord dat er tussen staat moet niet letterlijk genomen worden. Als een brildrager deze bril opzet en weet dat de aanhalingstekens links en rechts van de glazen staan, kan hij dit zien als een uitnodiging om de wereld met ironie te bekijken. 
 
Mijn strak getekende bril draagt de naam: Quotation Marks. Hij is er niet alleen voor de vorm, maar nadrukkelijk ook voor de inhoud."

 
Joost Swarte

 


"I wanted to design a literary pair of glasses. Seeing clearly is important, but can there exist a pair of glasses that ignites the imagination?

 

Our alphabet consists of 26 letters and a multitude of punctuation marks, including quotation marks. When a text is enclosed in quotation marks, we read a quote: a text that comes from another source. On my glasses, I've placed the quotation marks on the left and right next to the lenses. This suggests that what we see might be a quote from someone else. It invites the wearer of the glasses to view what he or she sees with different eyes.

 

Quotation marks can indicate something else as well: the word that is placed between them should not be taken literally. When a glasses wearer puts on this pair and knows that the quotation marks are positioned on the left and right of the lenses, he or she can perceive it as an invitation to view the world with irony.

 

My crisply designed pair of glasses is named: Quotation Marks. It's not just about the form, but explicitly about the content."

 

Joost Swarte