• HAARLEM - Centrum
  • grote exclusieve collecties
  • unieke oogmeting op 1/100ste
  • online afspreken
HOME » OOGZORG » OOGDRUKMETING

Oogdrukmeting

 

Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de westerse wereld. Een vroege ontdekking kan de opgelopen beschadigingen niet herstellen, maar een snelle en goede behandeling kan een verdere beschadiging en de daarmee samenhangende verslechtering van het gezichtsvermogen tegengaan. Een eenvoudig onderzoek, tonometrie genaamd, kan u attent maken op de mogelijkheid van het bestaan van glaucoom.

Bij tonometrie wordt de druk in de oogbol gemeten. De normale druk in het oog ligt tussen de 8 en de 22 mm Hg.   Wanneer de oogdruk te hoog wordt, is de kans op het ontstaan van glaucoom verhoogd, waardoor schade aan het netvlies of aan de oogzenuw kan ontstaan. Als bij tonometrie blijkt dat uw oogboldruk hoger is, kunnen andere onderzoeken worden verricht om de diagnose glaucoom met zekerheid te stellen of uit te sluiten. Als glaucoom bij u in de familie voorkomt of als u bijziend bent of als u aan suikerziekte lijdt, moet uw oogdruk ook voor de leeftijd van 40 jaar reeds regelmatig gecontroleerd te worden.


Lucht-tonometer
Optometristen gebruiken vaak een lucht-tonometer om na te gaan of er glaucoom bestaat. Dit instrument waarbij een luchtstraal tegen het oog wordt geblazen, is minder nauwkeurig dan een applanatie-tonometer maar voldoet goed voor een oriënterend onderzoek. Bij oogklachten of wanneer u een bril nodig hebt, kan de oogboldruk worden gemeten. Uiteraard verzorgen wij dit voor u bij LUKX.