OOGDRUKMETING

Glaucoom is één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de westerse wereld. Een vroege ontdekking kan de opgelopen beschadigingen niet herstellen, maar een snelle en goede behandeling kan een verdere beschadiging en de daarmee samenhangende verslechtering van het gezichtsvermogen tegengaan. Een eenvoudig onderzoek, tonometrie genaamd, kan u attent maken op de mogelijkheid van het bestaan van glaucoom.

Bij tonometrie wordt de druk in de oogbol gemeten. De normale druk in het oog ligt tussen de 8 en de 22 mm Hg.   Wanneer de oogdruk te hoog wordt, is de kans op het ontstaan van glaucoom verhoogd, waardoor schade aan het netvlies of aan de oogzenuw kan ontstaan. Als bij tonometrie blijkt dat uw oogboldruk hoger is, kunnen andere onderzoeken worden verricht om de diagnose glaucoom met zekerheid te stellen of uit te sluiten. Als glaucoom bij u in de familie voorkomt of als u bijziend bent of als u aan suikerziekte lijdt, moet uw oogdruk ook voor de leeftijd van 40 jaar reeds regelmatig gecontroleerd te worden.

U kunt vrijblijvend binnen lopen bij LUKX voor een oogdrukmeting er zijn geen kosten aan verbonden. Idealiter plant u een afspraak in voor een oogdrukcurve via onze online agenda. We meten de druk dan op verschillende tijdstippen op de dag, te beginnen in de ochtend, zodat we de oogdruk(curve) op het hoogste-en laagste punt kunnen meegeven bij een eventueel bezoek aan uw oogarts.