MACULA DEGENERATIE

Maculadegeneratie is een oogaandoening die schade veroorzaakt aan de macula (gele vlek). Hierdoor neemt de gezichtsscherpte af.  In het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen die door middel van elektrische stroompjes signalen via de oogzenuw doorgeven aan de hersenen. De macula is het centrale deel van het netvlies en zorgt voor het waarnemen van details en kleuren, dus voor het scherpe zien. Het is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid.

Bij beschadigingen of slijtage van de macula zijn de beelden die u recht voor u waarneemt wazig of vallen zelfs geheel weg. U ondervindt moeilijkheden met lezen en het zien van details in de verte. Kleuren worden fletser en soms kunnen recht lopende lijnen vervormd en kronkelig waargenomen worden. De gebieden van het gezichtsveld rondom het centrale gedeelte blijven intact. Deze aandoening ontwikkelt zich vaak geleidelijk. Het kan zijn dat u er weinig van merkt totdat de macula al sterk aangetast is. Een tijdig opsporen van maculadegeneratie is de beste bescherming tegen het verslechteren van het zien.

De optometristen van LUKX zijn in staat om maculadegeneratie te herkennen. Wanneer de gezichtsscherpte afneemt en deze niet meer te corrigeren is met een nieuwe bril of contactlenzen beoordelen onze optometristen de conditie van uw macula. Voor dit onderzoek is het noodzakelijk de pupillen te verwijden met enkele oogdruppels. Dit heeft tot gevolg dat u ongeveer 4 uur minder scherp kunt zien en dat u veel meer last kunt hebben van fel licht. Ons advies is dan ook om een zonnebril mee te nemen en iemand te vragen het u mee te gaan om u thuis te brengen. Het totale onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Bij constatering van maculadegeneratie door de optometrist zal deze u doorverwijzen naar de oogarts die zal starten met de behandeling en controle van de macula. Voor verbetering of controle van de bril- of contactlenssterkte blijft u natuurlijk van harte welkom bij LUKX.


IS MACULA DEGENERATIE TE REMMEN MET VITAMINEGEBRUIK?

 

Kan vitaminegebruik maculadegenratie remmen?

Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea of gele vlek. Vaak wordt maculadegeneratie ‘slijtage’ van het netvlies genoemd.

De macula zorgt voor het waarnemen van kleine details. Dit is noodzakelijk voor het lezen van bijvoorbeeld een boek en het herkennen van gezichten. Het afsterven van de centrale lichtgevoelige cellen wordt maculadegeneratie genoemd. Het scherpe zien verdwijnt en er blijft midden in het beeld een vlek achter.

Oorzaken
De leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) komt verreweg het meeste voor. Leeftijd is dan ook de belangrijkste risicofactor voor LMD. Bij het roken van meer dan een pakje sigaretten per dag is er een vijfmaal grotere kans op LMD.

Geslacht is ook van invloed. Een vrouw boven de 75 jaar heeft tweemaal zoveel kans op LMD als een man van dezelfde leeftijd.

1. Welke vitamines helpen droge maculadegeneratie voorkomen of  te vertragen? 
Uit de AREDS-2 studie (uitgevoerd door de National Eye Institute (NEI) in de Verenigde Staten, afgerond in 2013) is gebleken dat een specifieke combinatie effectief kan zijn om de progressie van maculadegeneratie te beperken. Het gaat om hoge doseringen vitaminen, mineralen en anti-oxidanten.

Het is alleen bewezen zinvol bij bestaande gevorderde droge maculadegeneratie. Het ontstaan van maculadegeneratie kan niet worden voorkomen met het slikken van deze vitamines. De AREDS-2 formule bevat: zink (25-80 mg als zinkoxide), koper (2 mg als koperoxide), vitamine E (400 IU), vitamine C (500 mg), luteïne (10 mg), zeaxanthine (2 mg).

2. Zijn er speciale vitamines die helpen tegen natte maculadegeneratie?
Voedingssupplementen zijn niet werkzaam bij natte maculadegeneratie. Het wordt wel geadviseerd om te gebruiken om bij het andere oog (bij aanwezigheid van droge maculadegeneratie) de kans op verslechtering te verkleinen.

3. Is maculadegeneratie erfelijk? Zo ja, kan ik dan op voorhand al vitamines gaan slikken?
Bij maculadegeneratie spelen genen een belangrijke rol. Deze kun je niet beïnvloeden. Het allerbelangrijkste is niet roken. Verder is gezond eten (groene groenten, fruit en regelmatig vette vis) belangrijk. Hierin zitten de normaal benodigde vitaminen, mineralen en anti-oxidanten. Preventief innemen van voedingssupplementen wordt niet aangeraden, dit is niet bewezen zinvol. Ook voor mensen met geringe droge maculadegeneratie geldt dit. Overleg daarom met uw oogarts of het gebruik van voedingssupplementen voor u aan te bevelen is.

 

Auteur: Gezonddichtbij.nl  | Bron: Rob van Geest | Oogcentrum Noord Holland